ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (upd 3/2023)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 52 ΕΩΣ 55 ΤΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΠΟΛ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΝΠΔΔ

 

Αίτηση Επιστημονικής Άδειας

Αίτηση για αναπλήρωση διδακτικών υποχρεώσεων

Αίτηση Προσωπικής  Άδειας