Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΑΙΘ έχει αναρτήσει Δελτίο Τύπου σχετικά με τις εγγραφές της εν θέματι ειδικής κατηγορίας, ακ. έτους 2020-21, οι οποίες πραγματοποιούνται από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

1. Οι επιτυχόντες ακαδ. έτους 2020-2021 θα εγγραφούν μέσω της πλατφόρμας https://register.auth.gr και εν συνεχεία θα προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, με εκτυπωμένη την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Οι επιτυχόντες ακαδ. έτους 2019-2020, (1. αλλοδαποί χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας 2. Κύπριοι άρρενες χωρίς απολυτήριο στρατού), σύμφωνα με οδηγία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, εγγράφονται χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα https://register.auth.gr, με προσέλευση -σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες- στη Γραμματεία του Τμήματος, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο,

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας στο ΑΠΘ και με παραπομπή (ενεργό σύνδεσμο) στο ενημερωτικό φυλλάδιο για τη λειτουργία του ΑΠΘ λόγω των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19


Η προσέλευση στη Γραμματεία του Τμήματος  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα πραγματοποιείται  από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, 10:00π.μ.-12:00μ. 


Από τη Γραμματεία του Τμήματος