Επισυνάπτεται το υλικό που αφορά την μονιμοποίηση:

Δημουλιάς-Υπόμνημα Δραστηριότητας