Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3255/15.09.2017 περί τρόπου διεξαγωγής εκλογών

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

 

– Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας

   Προκήρυξη

   ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ/ΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΗΕ

   ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΗΕ

 

– Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

    Προκήρυξη

    ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ/ΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΗΥ

    ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΤΟΜΕΑ-ΗΥ

 

– Τομέας Τηλεπικοινωνιών

    Προκήρυξη

    ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ/ΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

    ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΤΟΜΕΑ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ