ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.ΔΙ.Π. ,Ε.Τ.Ε.Π. ΤΗΜΜΥ  2023

Προκήρυξη εκλογών Ε.ΔΙ.Π. ΤΗΜΜΥ 2023

Προκήρυξη εκλογών Ε.Τ.Ε.Π. ΤΗΜΜΥ 2023

Προκήρυξη εκλογών Ε.ΔΙ.Π.  ΤΟΜΕΑ Η&Υ ΤΗΜΜΥ 2023


ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΜΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ ΤΗΜΜΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΔΙΠ ΤΗΜΜΥ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΜΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΗΜΜΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΕΠ ΤΗΜΜΥ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Η&Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΜΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Η&Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΜΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΔΙΠ ΤΟΜΕΑ Η&Υ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΔΙΠ ΤΟΜΕΑ Η&Υ

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΤΕΠ ΤΟΜΕΑ Η/Υ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 2022-23

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2022-23

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2022-23