ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.ΔΙ.Π. ,Ε.Τ.Ε.Π. ΤΗΜΜΥ  2023

  1. Προκήρυξη εκλογών Ε.ΔΙ.Π. ΤΗΜΜΥ 2023
  2. Ορισμός Ο.Δ.Ε. ΕΔΙΠ ΤΗΜΜΥ
  3. Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΔΙΠ ΤΗΜΜΥ
  1. Προκήρυξη εκλογών Ε.Τ.Ε.Π. ΤΗΜΜΥ 2023
  2. Ορισμός Ο.Δ.Ε. ΕΤΕΠ ΤΗΜΜΥ
  3. Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΤΕΠ ΤΗΜΜΥ
  1. Προκήρυξη εκλογών Ε.ΔΙ.Π.  ΤΟΜΕΑ Η&Υ ΤΗΜΜΥ 2023
  2. Ορισμός Ο.Δ.Ε. ΕΔΙΠ Τομέα Η&Υ
  3. Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΔΙΠ Τομέα Η&Υ

Διαπιστωτικές Πράξεις:

 


ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΜΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ ΤΗΜΜΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΔΙΠ ΤΗΜΜΥ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΜΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΗΜΜΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΕΠ ΤΗΜΜΥ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Η&Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΜΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Η&Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΜΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΔΙΠ ΤΟΜΕΑ Η&Υ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΔΙΠ ΤΟΜΕΑ Η&Υ

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΤΕΠ ΤΟΜΕΑ Η/Υ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 2022-23

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2022-23

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2022-23