Στο εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών ανήκουν οι παρακάτω Εργαστηριακές Υπομονάδες:

 

Διευθυντής:

Τραϊανός Γιούλτσης, Καθηγητής

Τηλ:

+30 2310 995930

e-mail:

traianos(at)auth.gr

 

Διδακτικό Προσωπικό:

Αντωνόπουλος Χρήστος, Καθηγητής
Γιούλτσης Τραϊανός, Καθηγητής
Κανταρτζής Νικόλαος, Καθηγητής
Καραγιαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής
Κριεζής Εμμανουήλ, Καθηγητής
Παυλίδου Φωτεινή-Νιόβη, Καθηγήτρια
Ρέκανος Ιωάννης, Καθηγητής
Χατζηλεοντιάδης Λεόντιος, Καθηγητής
Ατρέας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκανούλης Νικόλοας, Επίκουρος Καθηγητής
Χατζηδιαμαντής Νέστορας, Επίκουρος Καθηγητής