Στο εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών ανήκουν οι παρακάτω Εργαστηριακές Υπομονάδες:

 

Διευθυντής:

Τραϊανός Γιούλτσης, Καθηγητής

Τηλ:

+30 2310 995930

e-mail:

traianos(at)auth.gr