Ομάδα Υποστήριξης ΤΗΜΜΥ:

Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης, Σιαχούδης Αθανάσιος, Σιμιτσής Λάζαρος

Τηλέφωνα: 2310 994379, 2310 94737, 2310 996310

E-mail:  support(at)eng.auth.gr

 

Υποστήριξη Χρηστών Υποδομών ΑΠΘ:

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Τηλ. Κέντρο: 2310 99900