ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2024