Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν.

Βασικός Κύκλος

Μάθημα Κωδικός Ώρες Θ&Α+Ερ/εβδ.
ΕΞΑΜΗΝΟ 1
Λογισμός Ι 11 4
Φυσική Ι 13 5
Γραμμική Αλγεβρα 15 4
Προγραμματισμός 17 4+2
Τεχνικό Σχέδιο 19 4
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Ξένη Γλώσσα 3
(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά)
TOTAL : 5Υ Μαθήματα
ΕΞΑΜΗΝΟ 2
Λογισμός ΙΙ 22 6
Δομημένος Προγραμματισμός 24 4
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 26 5
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική 28 4
Φυσική ΙΙ 210 3
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική 212 4
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Ξένη Γλώσσα 3
(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά)
TOTAL : 6Υ Μαθήματα
ΕΞΑΜΗΝΟ 3
Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Ι 31 4
Ηλεκτρονική Ι 33 4+1
Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ 35 5+2
Διαφορικές Εξισώσεις 37 7
Ηλεκτρολογικά Υλικά 39 4
Ξένη Γλώσσα 3
Αγγλικά Ι 311
Γαλλικά Ι 313
Γερμανικά Ι 315
Ιταλικά Ι 317
Ελληνικά I (για αλλοδαπούς) 319
TOTAL : 6Υ Μαθήματα
ΕΞΑΜΗΝΟ 4
Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο II 42 4
Ψηφιακά Συστήματα I 44 4+2
Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙΙ 46 5+2
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά I 48 3
Αριθμητική Ανάλυση 410 4
Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι 422 4+ 2
Ξένη Γλώσσα IΙ : 3
Αγγλικά IΙ 412
Γαλλικά IΙ 414
Γερμανικά IΙ 416
Ιταλικά IΙ 418
Ελληνικά II (για αλλοδαπούς) 420
TOTAL : 6Υ Μαθήματα
ΕΞΑΜΗΝΟ 5
Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο IIΙ 51 4
Ηλεκτρονική ΙΙ 53 4+2
Θεωρία Σημάτων & Γραμμικών Συστημάτων 55 5
Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ι 57 4(Θ+Ε)
Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία ΙΙ 59 4 + 2
Ξένη Γλώσσα IΙΙ : 3
Αγγλικά IΙΙ 511
Γαλλικά IΙΙ 513
Γερμανικά IΙΙ 515
Ιταλικά IΙΙ 517
Ελληνικά IIΙ (για αλλοδαπούς) 519
TOTAL : 6Υ Μαθήματα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ( 5 πρώτ. εξαμ. – (2 υποχ.))
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Χημεία 053 2
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 055 3
Επιχειρησιακή Ερευνα 057 5
Οικονομία 061 5
ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ειδική Μηχανολογία 054 3
Εισαγωγή στις Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας 058 3+1
Ημιαγωγά υλικά: θεωρία – διατάξεις 060 4

Ενεργειακός Κύκλος

Μάθημα Κωδικός Ώρες Θ&Α+Ερ/εβδ.
ΕΞΑΜΗΝΟ 6
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι 62Ε 4+2
Ηλεκτρικές Μηχανές A’ 64Ε 4+2
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 66Ε 4+1
Μετάδοση Θερμότητας 620Ε 4+1
Ξένη Γλώσσα 3
Αγγλικά ΙV 610E
Γαλλικά ΙV 612E
Γερμανικά ΙV 614E
Ιταλικά ΙV 616E
Ελληνικά IV (για αλλοδαπούς) 618E
Επιλογής (2 υποχρεωτικά)
Ηλεκτρικές Μετρήσεις ΙΙ 652Ε 2+2
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ 654Ε 5
Ηλεκτρονική ΙΙΙ 658Ε 4+2
Θεωρία Πληροφοριών 660Ε 4
Στοχαστικό Σήμα 662Ε 4
Ηλεκτρακουστική 664Ε 3
TOTAL : 5Υ + 2E = 7 Μαθήματα
ΕΞΑΜΗΝΟ 7
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ 71Ε 4+2
Ηλεκτρικές Μηχανές B’ 73Ε 4+2
Κλασικός Αυτόματος Έλεγχος 75Ε 4+3
Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 711Ε 4+1
Υψηλές Τάσεις Ι 79Ε 2
Επιλογής (2 υποχρεωτικά)
Θεωρία και Τεχνολογία Πυρηνικών Αντιδραστήρων 751Ε 4+1
Συστήματα Μικροϋπολογιστών 753Ε 4+2
Δίκτυα Υπολογιστών Ι 755Ε 4+2
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 757Ε 4
Ανάλυση Χρονοσειρών 759Ε 4
Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου I 761Ε 4
Δομές Δεδομένων 763Ε 3
TOTAL : 5Υ + 2E = 7 Μαθήματα
ΕΞΑΜΗΝΟ 8
Ηλεκτρικές Μηχανές Γ’ 84Ε 4+2
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 86Ε 4
Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι 88Ε 4
Υψηλές Τάσεις ΙΙ 810Ε 6+2
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙΙ 812Ε 4 +2
Επιλογής (2 υποχρεωτικά)
Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι 852Ε 4+2
Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 854Ε 4+1
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 856Ε 4
Ψηφιακά Φίλτρα 858E 4
Ρομποτική 860Ε 3
Μικροεπεξεργαστές και Περιφερειακά 862Ε 4+2
Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών Υλικών 864Ε 4+1
TOTAL : 5Υ + 2E = 7 Μαθήματα
ΕΞΑΜΗΝΟ 9
Ειδικά Κεφάλαια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 91Ε 4+1
Ηλεκτρονικά Ισχύος II 95Ε 4
Ηλεκτρική Οικονομία 97Ε 4
Επιλογής (3 υποχρεωτικά)
Υψηλές Τάσεις ΙΙΙ 951E 4+2
Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ 953E 4+2
Αξιοπιστία Συστημάτων 955E 3
Ευφυή Συστήματα Ρομπότ 957E 3
Βάσεις Δεδομένων 959E 3
Βιομηχανική Πληροφορική 961E 3+1
TOTAL : 3Υ + 3E = 6 Μαθήματα

Κύκλος Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Μάθημα Κωδικός Ώρες Θ&Α+Ερ/εβδ.
ΕΞΑΜΗΝΟ 6
Ηλεκτρικές Μετρήσεις ΙΙ 62H 4 (Εργ.)
Ηλεκτρονική ΙΙΙ 64H 4+1
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 66H 3
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 68H 4+1
Στοχαστικό Σήμα 622Η 4
Ξένη Γλώσσα 3
Αγγλικά ΙV 612Η .
Γαλλικά ΙV 614Η .
Γερμανικά ΙV 616Η .
Ιταλικά ΙV 618Η .
Ελληνικά IV (για αλλοδαπούς) 620Η .
Επιλογής (2 υποχρεωτικά)
Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ 652Η 5+1
Διακριτά Μαθηματικά 654Η 2+2
Ηλεκτρικές Μηχανές A’ 656Η 4+2
Θεωρία Πληροφοριών 660Η 4
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ 662Η 5
Μετάδοση Θερμότητας 668Η 4+1
Ηλεκτρακουστική 670Η 3
Τεχνικές Βελτιστοποίησης
TOTAL : 6Υ + 2E =8 Μαθήματα
ΕΞΑΜΗΝΟ 7
Κλασικός Αυτόματος Έλεγχος 71Η 4+3
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 73H 4
Δίκτυα Υπολογιστών Ι 75Η 4+2
Συστήματα Μικροϋπολογιστών 77Η 4+2
Δομές Δεδομένων 79Η 3
Επιλογής (2 υποχρεωτικά)
Προγραμματιστικές Τεχνικές 755Η 4
Ψηφιακά Συστήματα ΙΙΙ 757Η 3
Ασύρματος Τηλεπικοινωνία Ι 759Η 4
Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 767Η 4+1
Σύνθεση Ενεργών και Παθητικών Κυκλωμάτων 765Η 3
 Ανάλυση Χρονοσειρών 763H 4
Λειτουργικά Συστήματα 769Η 3+2
Θεωρία Υπολογισμών και Αλγορίθμων 771Η   3+1
Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Συστημάτων
TOTAL : 5Υ + 2E = 7 Μαθήματα
ΕΞΑΜΗΝΟ 8
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι 82Η 4
Μικροεπεξεργαστές και Περιφερειακά 86Η 4+2
Ψηφιακά Φίλτρα 88Η 4
Επιλογής (2 υποχρεωτικά)
Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Διατάξεις 852Η 2+2
Ρομποτική 854H 3
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 856Η 4
Τεχνολογία Λογισμικού 858Η 4
Τηλεπικοινωνιακή Ηλεκτρονική 860Η 3
Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι 862Η 4
Αναγνώριση Προτύπων 864Η 4
Ασαφή Συστήματα 868Η 3
Γραφική με υπολογιστές 870Η 3+1
TOTAL : 4Υ + 2E = 6 Μαθήματα
ΕΞΑΜΗΝΟ 9
Ανάλυση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με Η/Υ 951Η 4
Αξιοπιστία Συστημάτων 953Η 3
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 957Η 4
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 959Η 3
Ευφυή Συστήματα Ρομπότ 961Η 3
Βάσεις Δεδομένων 963Η 3
Βιομηχανική Πληροφορική 973Η 3+1
Σχεδίαση Συστημάτων VLSI 977Η 2+1
Ειδικές Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών 979Η 3
Ηλεκτρονικά Ισχύος II 981Η 4
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 985Η 1+2
Συστήματα Πολυμέσων και Εικονική Πραγματικότητα 987Η   4
Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά 989Η 2
TOTAL : 6Υ Μαθήματα

Τηλεπικοινωνιακός Κύκλος

Μάθημα Κωδικός Ώρες Θ&Α+Ερ/εβδ.
ΕΞΑΜΗΝΟ 6
Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο IV 62Τ 4
Θεωρία Πληροφοριών 64Τ 4
Στοχαστικό Σήμα 66Τ 4
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα I 68Τ 4
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 610Τ 4+1
Ξένη Γλώσσα 3
Αγγλικά ΙV 612T
Γαλλικά ΙV 614T
Γερμανικά ΙV 616T
Ιταλικά ΙV 618T
Ελληνικά IV (για αλλοδαπούς) 620Τ
Επιλογής (2 υποχρεωτικά)
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙΙ 652Τ 3
Ηλεκτρακουστική Ι 654Τ 3
Ηλεκτρονική ΙΙΙ 658Τ 4+1
Ηλεκτρικές Μετρήσεις ΙΙ 660Τ 4+1
Ηλεκτρικές Μηχανές A’ 662Τ 4 +2
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ 664Τ 5
Μετάδοση Θερμότητας 668Τ 4+1
TOTAL : 6Υ + 2E = 8 Μαθήματα
ΕΞΑΜΗΝΟ 7
Συστήματα Κυματοδήγησης 71Τ 4
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 73Τ 4
Ασύρματος Τηλεπικοινωνία Ι 75Τ 4
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα II 77Τ 4
Κλασικός Αυτόματος Έλεγχος 79Τ 4+3
Επιλογής (2 υποχρεωτικά)
Οπτική Ι 751Τ 4
Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου Ι 753Τ 4
Ηλεκτρακουστική ΙΙ 755Τ 2+4
Ηλεκτρικές Μηχανές Β’ 757Τ 4 +2
Συστήματα Μικροϋπολογιστών 759Τ 4+2
Δίκτυα Υπολογιστών Ι 761Τ 4 +2
Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 767Τ 4+1
Βιοϊατρική Τεχνολογία 765Τ 3
TOTAL : 5Υ + 2E = 7 Μαθήματα
ΕΞΑΜΗΝΟ 8
Ασύρματος Τηλεπικοινωνία ΙΙ 82T 4+1
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙI 84T 4+2
Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 86T 4+1
Επιλογής (2 υποχρεωτικά)
Τηλεοπτικά Συστήματα 852Τ 3 +4
Ειδικές Κεραίες. Σύνθεση Κεραιών 854Τ 4+1
Θεωρία Σκέδασης 856Τ 4
Ειδικά Κεφάλαια ΗλεκτρομαγνητικούΠεδίου ΙΙ 858T 4
Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι 860Τ 4
Ψηφιακά Φίλτρα 862Τ 4
Ακουστική Ι 864Τ 3
Οπτική ΙΙ 866Τ 4
Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών Υλικών 868Τ 4+1
Αναγνώριση Προτύπων 870Τ 4
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 872Τ 4
Μέθοδοι Επεξεργασίας ΒιοϊατρικώνΣημάτων 874Τ 4
Οπτικές Επικοινωνίες 876Τ 4
TOTAL : 4Υ + 2E = 6 Μαθήματα
ΕΞΑΜΗΝΟ 9
Σύνθεση Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων 91Τ 4+2
Μικροκυματική Τηλεπισκόπηση 93Τ 4
Θεωρία Μικροκυμάτων 95Τ 4+4
Επιλογής (3 υποχρεωτικά)
Ακουστική ΙΙ 951Τ 4
Ηλεκτρομαγνητική Οπτική 953Τ 3
Γεωηλεκτρομαγνητισμός 959Τ 3
Τεχνικές Μη καταστρεπτικών δοκιμών 961Τ 4
Κινητή Ραδιοεπικοινωνία 963Τ 4
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 965Τ 4
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα IV 967Τ 4
TOTAL : 3Υ +3E =6 Μαθήματα