Ανακοινώνονται συνημμένα τα μαθήματα και η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24.

 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ

 Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα ΗΜΜΥ υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1-15 Νοεμβρίου έντυπα ή ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος (info@ece.auth.gr).

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, όπου βεβαιώνεται ότι ο/η υποψήφιος/-α έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου (π.χ. διπλωματική, πρακτική) και στην οποία αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων μαζί με μία υπεύθυνη δήλωση ότι θα συμμετέχει στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη ορκωμοσία του Τμήματος προέλευσης, προσκομίζοντας στη συνέχεια άμεσα έγγραφο πτυχιακού τίτλου στη Γραμματεία του ΤΗΜΜΥ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023-24

 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-23


Ανακοινώνονται συνημμένα τα μαθήματα και η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23.

Ύλη κατατακτηρίων 

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα ΗΜΜΥ υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1-15 Νοεμβρίου έντυπα ή ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος (info@ece.auth.gr).

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, όπου βεβαιώνεται ότι ο/η υποψήφιος/-α έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου (π.χ. διπλωματική, πρακτική) και στην οποία αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων μαζί με μία υπεύθυνη δήλωση ότι θα συμμετέχει στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη ορκωμοσία του Τμήματος προέλευσης, προσκομίζοντας στη συνέχεια άμεσα έγγραφο πτυχιακού τίτλου στη Γραμματεία του ΤΗΜΜΥ.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-23


Ανακοινώνονται συνημμένα τα μαθήματα και η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22.

Ύλη κατατακτηρίων 

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα ΗΜΜΥ υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1-15 Νοεμβρίου έντυπα ή ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος (info@ece.auth.gr).

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, όπου βεβαιώνεται ότι ο/η υποψήφιος/-α έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου (π.χ. διπλωματική, πρακτική) και στην οποία αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων μαζί με μία υπεύθυνη δήλωση ότι θα συμμετέχει στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη ορκωμοσία του Τμήματος προέλευσης, προσκομίζοντας στη συνέχεια άμεσα έγγραφο πτυχιακού τίτλου στη Γραμματεία του ΤΗΜΜΥ.

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021-22


Ανακοινώνονται συνημμένα τα μαθήματα και η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-21

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα ΗΜΜΥ υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1-15 Νοεμβρίου έντυπα ή ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος (info@ee.auth.gr).

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, όπου βεβαιώνεται ότι ο/η υποψήφιος/-α έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου (π.χ. διπλωματική, πρακτική) και στην οποία αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων μαζί με μία υπεύθυνη δήλωση ότι θα συμμετέχει στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη ορκωμοσία του Τμήματος προέλευσης, προσκομίζοντας στη συνέχεια άμεσα έγγραφο πτυχιακού τίτλου στη Γραμματεία του ΤΗΜΜΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (upd. 6/5/2021)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (upd. 6/5/2021)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 48918/Ζ1 (ΦΕΚ 29-4-2021) οι κατατακτήριες εξετάσεις  για το ακαδημαϊκό έτος θα διεξαχθούν από 19 έως 31 Μαϊου 2021.

Στο Τμήμα μας οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν ως εξής:

Δευτέρα         24-5-2021           Λογισμός Ι                     12:00-14:00                     Αιθ. 5 (πτέρυγα Ηλ/γων)

 

Τετάρτη       26-5-2021     Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι        12:00-14:00                      Αιθ.   5 (πτέρυγα Ηλ/γων)

 

Παρασκευή  28-5-2021             Φυσική                       12:00-14:00                    Αιθ.  5 (πτέρυγα Ηλ/γων)

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση μάσκας από τους εξεταζόμενους είναι υποχρεωτική

Από την Γραμματεία του Τμήματος  

Θεσ/νικη 5-5-2021

 

 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΦΕΚ-1818Β(29-4-2021)

Προσοχή: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-21