Επισυνάπτεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και το πρόγραμμα κάλυψης αιθουσών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-20.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

(v.10 ανανέωση 17/10/2019 – 11.40)

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 1/10/2019 και ολοκληρώνονται στις 10/1/2020.