Επισυνάπτεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και το πρόγραμμα κάλυψης αιθουσών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-19.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-19

Επισυνάπτεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και το πρόγραμμα κάλυψης αιθουσών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-19.

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 18/2/2019 και ολοκληρώνονται στις 31/5/2019.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-19