Ανακοινώνονται συνημμένα προκηρύξεις 6 θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ με καταληκτική προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας την 22/5/2013.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Προκήρυξη_σε_βαθμίδα_Καθηγητή__4