Ανακοινώνεται συνημμένα έγγραφο του Υπουργείου, σχετικά με την παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές.

reduced_ticket_rate