Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να περάσουν από τη Γραμματεία του Τμήματος με την αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να παραλάβουν το Δελτίο Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ.

Η παράδοσή τους θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11/11/2013 και ώρες 12:00-13:30.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος