Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, συνεδρία 2/31-10-2013, οι φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο, καθώς και οι φοιτητές που πήραν Τομέα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και δηλώνουν για πρώτη φορά μαθήματα του 9ου εξαμήνου και έχουν κατεύθυνση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,  μπορούν να επιλέξουν 1 μάθημα επιλογής ή ελεύθερης επιλογής του 7ου εξαμήνου και να το χρεωθούν για μάθημα επιλογής του 9ου εξαμήνου.

Η απόφαση αφορά μόνο τους φοιτητές που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και όχι τους φοιτητές επί πτυχίω. Ισχύει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 έως και τον Σεπτέμβριο 2014.

Οι παραπάνω φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα αυτό παρακαλούνται να ενημερώσουν  τη Γραμματεία του Τμήματος έως 22-11-2013 και ώρα 12:00-13:30.

Από τη Γραμματεία του ΤΗΜΜΥ

Θεσσαλονίκη 12-11-2013