Ύστερα από έγκριση των Πρυτανικών Αρχών παρατείνεται η προθεσμία για τις εγγραφές φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2013-14 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2013, ημερομηνία έως την οποία και θα μείνει ανοιχτό το σύστημα

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 33, παρ. 2 του Νόμου 4009/2011:

«Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα»

Θεσσαλονίκη, 2-12-2013

Από τη Γραμματεία του Τμήματος