Ανακοινώνεται συνημμένα προκήρυξη σχετικά με οικονομική ενίσχυση φοιτητών από έσοδα του κληροδοτήματος Παναγιώτας Κοντίδου.

Κληροδότημα Παναγιώτας Κοντίδου

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος,