Ανακοινώνεται συνημμένα το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα μας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ THMMY 2013-14

Από τη Γραμματεία του Τμήματος