Η εξέταση του μαθήματος Αρχές Οικονομίας θα πραγματοποιηθεί στις 24/2/2014, ώρα 10:00πμ. στην αίθουσα 113 της Σχολής ΟΠΕ.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος