Η πτυχιακή εξέταση στα Ημιαγωγά Υλικά ορίζεται για την  Τετάρτη 26/2, ώρα 19:00, στην αίθουσα 1.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος