Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με θέσεις ερευνητών στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Θέσεις εργασίας