Ανακοινώνεται συνημμένα προκήρυξη νέων θέσεων  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2014.