Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αρ. 291/15-10-2014έγγραφο της Κοσμητείας, η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματός μας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ στις 12:00μ.
Θεσσαλονίκη, 17-10-2014
Από τη Γραμματεία του Τμήματος