Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να ορκιστούν τον Δεκέμβριο 2014 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση τους, από 20/10/2014 έως 31/10/2014.

Θεσσαλονίκη, 17/10/2014

Από τη Γραμματεία του Τμήματος