Σας διαβιβάζουμε την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στη Σχολή Μηχανικών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάννης (School of Engineering, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, STI-EPFL)», καθώς επίσης το έντυπο «Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Τρόποι Απόδειξης» και την «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» υποψηφίου, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι Γραμματείες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, σχετικά με την επιλογή  των φοιτητών που επιθυμούν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στο STI-EPFL.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_v.6

Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση

pararthma_glwssomatheias_28_4_2014_el_GR

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας,
Χρήστος Νανέρης