Οι ημερομηνίες δηλώσεων και παραλαβής συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 ορίστηκαν ως εξής:

Δηλώσεων Συγγραμμάτων: από 23-10-2014 έως 23-12-2014

Παραλαβής Συγγραμμάτων: από 23-10-2014 έως 13-1-2015

Η δήλωση των συγγραμμάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.eudoxus.gr

Από τη Γραμματεία του Τμήματος