Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, συνεδρία 2/30-10-2014, οι φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο ή και σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 9ου , και έχουν κατεύθυνση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, μπορούν να επιλέξουν  1 μάθημα επιλογής ή ελεύθερης επιλογής του 7ου εξαμήνου και να το χρεωθούν για μάθημα επιλογής του 9ου εξαμήνου.

Οι παραπάνω φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα αυτό παρακαλούνται να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος, έως 29-11-2014  και ώρα 12:00 – 13:30.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος