Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 1276/18-2-2015 συνημμένο έγγραφο της Κοσμητείας, η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματός μας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ στις 12:00μ.

2015.02.18-1276 Ορκωμοσίες Απριλίου 2015


Από τη Γραμματεία του Τμήματος