Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να υποβάλουν από 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έως 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, δήλωση με τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν, για το Εαρινό εξάμηνο παν/κού έτους 2014-2015.

 ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΡΙΔΑ.

 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ.

 ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Η ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

 ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ