Στο πλαίσιο της υπάρχουσας Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ  με το York University, του Τορόντο, Καναδά, προσφέρονται υποτροφίες του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου σε :

α) προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ για σπουδές ενός ή δύο εξαμήνων στο York University. Η χρηματοδοτούμενη διάρκεια σπουδών ανέρχεται συνολικά σε 4 εξάμηνα, αρχής γενομένης από το  Σεπτέμβριο του 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται εντός του εντύπου της αιτήσεως, έως τις 23 Mαρτίου 2015, στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ισόγειο Κτιρίου Διοικήσεως).

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα προβεί στην επιλογή των επικρατεστέρων φοιτητών, θα προωθήσει κατόπιν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τους στο Πανεπιστήμιο του York, το οποίο θα κάνει και την τελική επιλογή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα:

http://yorkinternational.yorku.ca/files/2014/06/Stavros-Niarchos-Foundation-Exchanges-at-York-University-For-Students-FW15-16.pdf

β) μεταπτυχιακό ή υποψήφιο διδάκτορα για έρευνα στο York University.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα :

http://yorkinternational.yorku.ca/visiting-students/international-visiting-graduate-student-scholars-ivgss/

και ερωτήσεις σχετικές μπορούν να ζητηθούν από το Office of the AVP International στο μαιλ : avpi@york.ca.

ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

YorkU Scholarships for Students from Greece (Dec 2014)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος