Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να ορκιστούν τον Απρίλιο 2015 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, από 16/3/2015 έως 27/3/2015.

Θεσσαλονίκη, 5/3/2015

Από τη Γραμματεία του Τμήματος