Καλούνται οι φοιτητές που ολοκληρώνουν ή έχουν ολοκληρώσει τις διπλωματικές τους εργασίες να τις καταθέσουν ηλεκτρονικά στο Νέο “Ψηφιακό Καταθετήριο” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Αν δεν καταθέσουν τις διπλωματικές τους, δεν μπορούν να ορκιστούν.

Παρακαλείστε να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες εγγραφής και κατάθεσης της εργασίας σας.

Το παλιό καταθετήριο παραμένει ενεργό για την αναζήτηση παλιών εργασιών. Αυτές θα μεταφερθούν στο νέο καταθετήριο εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα παραμείνει ενεργό μόνο το νέο καταθετήριο.

Επισκεφθείτε το καταθετήριο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://vivliothmmy2.ee.auth.gr/