Ανακοινώνονται 2 αρχεία  από τη Στρατολογική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης σχετικά με την π΄ροσκληση παρουσάισγς στρατευσιμων κλάσης 2018.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ για κατάθεση ΔΑ ΣΧΕΔΙΟ.2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Έγγραφο για κατάθεση ΔΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.2018 κλαση 3

Από τη Γραμματεία του Τμήματος