Ανακοινώνεται πρόσκληση του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σχετικά με τη διαδικασία βράβευσης φοιτητών Erasmus κατά την εκδήλωση Erasmus Day στις 15/05/2015.

Πρόσκληση για Βραβεύσεις

Από τη Γραμματεία του Τμήματος