Σύμφωνα με πρόσφατη τροπολογία για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2015, μόνον οι επί πτυχίω φοιτητές των Α.Ε.Ι και Α.ΤΕ.Ι, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα.

Επομένως, μόνον οι φοιτητές που βρίσκονται μετά το 10° εξάμηνο έχουν δικαίωμα υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης.
Ενημερώνουμε τους φοιτητές που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν ήδη υποβάλει συμπληρωματική δήλωση ότι η Γραμματεία θα προβεί σε τροποποίηση της δήλωσης τους έτσι ώστε να μπορούν να εξεταστούν μόνο σε εαρινά μαθήματα στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2015. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας (1ο ως και 9ο εξάμηνο) που δεν έχουν υποβάλει συμπληρωματική δήλωση δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια. Ισχύει η δήλωση μαθημάτων που είχαν κάνει τον Μάρτιο.
Θεσσαλονίκη, 15-05-2015
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ