Ανακοινώνεται προκήρυξη  του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 .

Δελτίο Τύπου – Προκήρυξη ΠΡΟΜΕΣΙΠ 2015-2016
Από τη Γραμματεία του ΠΡΟΜΕΣΙΠ
Εξυπηρέτηση φοιτητών Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00
http://promesip.med.auth.gr