Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αρ. 1872/27-5-2015 συνημμένο έγγραφο της Κοσμητείας, η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματός μας, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Ιουλίου στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ στις 12:30.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Θεσσαλονίκη, 2-6-2015
Από τη Γραμματεία του Τμήματος