Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ξεκινάει στις 6 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 6 Ιουλίου 2015.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ, χρησιμοποιώντας τον πανεπιστημιακό σας λογαριασμό, μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε σε αυτό το εξάμηνο και τους αντίστοιχους διδάσκοντες.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας και σας διευκρινίζουμε ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των απαντήσεών σας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος