Ανακοινώνεται συνημμένα προκήρυξη νέων θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2015.  
Από τη Γραμματεία του Τμήματος