Ανακοινώνεται συνημμένα η διορθωμένη προκήρυξη νέων θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015

Από την Γραμματεία του Τμήματος