Ανάρτηση προκήρυξης για διενέργεια εκλογών Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από την Γραμματεία του Τμήματος