ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εγγραφή των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, θα πραγματοποιηθεί από 16 Οκτωβρίου έως και 30 Οκτωβρίου και ώρα 10:00-12:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Από την Γραμματεία του Τμήματος