ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι ημερομηνίες δηλώσεων και παραλαβής συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 ορίστηκαν ως εξής:
Δηλώσεων Συγγραμμάτων: από 22-10-2015 έως 23-12-2015
Παραλαβής Συγγραμμάτων: από 22-10-2015 έως 08-1-2016
Η δήλωση των συγγραμμάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (www.eudoxus.gr)
Οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα ΜΟΝΟ για τα μαθήματα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης , δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Από την Γραμματεία του Τμήματος