Ανάρτηση ανακοίνωσης για την διεξαγωγή ψηφοφορίας για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Γραμματεία του Τμήματος