Ανακοινώνεται συνημμένα προκήρυξη νέων θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2015.

Αίτηση-για-Εκπόνηση-Διδακτορικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΗΜΜΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Από την Γραμματεία του Τμήματος