Ανάρτηση εγγράφου για ορισμό εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στην Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Από την Γραμματεία του Τμήματος