Ανακοινώνεται το διορθωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκου έτους 2015-16 του Τμήματος. Η διόρθωση αφορά  αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος “Ηλεκτρονική Ι” .

Πρόγραμμα_κάλυψης_αιθουσών_2015-2016_v1.6

Χειμερινό_εξάμηνο_2015-2016_v1.6

Από την Γραμματεία του Τμήματος