Η προθεσμία ηλεκτρονικής εγγραφής  στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015.

Από την Γραμματεία του Τμήματος