ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
«Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών».

Στόχος του σεμιναρίου είναι:
– Η γνωριμία των φοιτητών με τη Βιβλιοθήκη
-Τις διαθέσιμες υπηρεσίες της και τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης
Με το πέρας του σεμιναρίου οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους όρους αναζήτησης που θα καλύπτουν τις ερευνητικές τους ανάγκες και να εντοπίζουν τα βιβλία στις ανάλογες βιβλιοθήκες.

Ημερομηνία:
Τετάρτη, Δεκέμβριος 09, 2015 – 11:00
Διάρκεια:
2 ώρες
Αίθουσα:
Κεντρική νησίδα Η/Υ ΚΗΔ (Κεντρική Βιβλιοθήκη)
Πληροφορίες:
Βιβλιοθήκη Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τηλ. 2310 996352