Ανάρτηση διορθωμένου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16.

Η διόρθωση αφορά την εισαγωγή του μαθήματος “Χρονοσειρές” στα μαθήματα επιλογής του 7ου εξάμηνου τουΤομέα Τηλεπικοινωνιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ THMMY ΑΠΘ 2015-16

Από την Γραμματεία του Τμήματος